แปลนบ้าน TYPE C

แปลนบ้านชั้นล่าง

แปลนบ้านชั้นบน

แผนที่โครงการ