แปลนบ้าน TYPE B

แปลนบ้านชั้นบน

แปลนบ้านชั้นล่าง

แผนที่โครงการ