แปลนบ้าน TYPE A

 

แปลนบ้านชั้นล่าง

แปลนบ้านชั้นบน

แผนที่โครงการ